מתי יוצאת השבת

כי תצא, 29/08/2015, יד אלול תשעה:
ירושלים: 19:44
תל אביב: 19:46
חיפה: 19:46
באר שבע: 19:45