מתי יוצאת השבת

ויצא, 29/11/2014, ז כסלו תשעה:
ירושלים: 17:14
תל אביב: 17:15
חיפה: 17:13
באר שבע: 17:16